شرایط نمایندگی

شوکامو به جهت توسعه عرضه خود در سراسر کشور حق امتیاز نمایندگی خود را جهت فروش واگذار می نماید این توافق برای افرادی که می خواهند خامه‌ای با کیفیت، خوش طعم و طبیعی به بازار ارائه دهند جذاب خواهد بود.

ثبت خاطرات شیرین مشتریان با همراهی شوکامو شکل خواهد گرفت.

شرایط اخذ نمایندگی